Aici puteți pune întrebări, să dați și să primiți răspunsuri de la ceilalți membri ai site-ului. .

Termeni şi condiţii

Descrierea termenilor:
» Pe parcursul prezentului regulament de utilizare, compania MediaPascu va fi numită cu termenul "proprietar", iar termenul "portal" se referă la portalul Cuget Liber Romania.
» Termenul "utilizator" sau "membru" este folosit pentru toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează portalul, indiferent de motivul pentru care o fac.
» Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni şi condiţii" sunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acceptarea regulamentului
» Serviciile forumului Cuget Liber Romania sunt furnizate de compania MediaPascu, în calitate de proprietar şi administrator al portalului, numai persoanelor care sunt de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile expuse în prezentul regulament.
» Termenii şi condiţiile acestor servicii pot fi schimbate în orice moment de către proprietar sau administrator, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Termenii şi condiţiile în vigoare sunt cele afisaţe pe site-ul Cuget Liber Romania. În cazul în care nu esti de acord cu regulamentul de utilizare, utilizatorul trebuie să înceteze imediat folosirea serviciilor oferite prin forumul Cuget Liber Romania.
» Administratorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislatia în vigoare. De asemenea, administratorul îşi rezervă şi dreptul de a îndepărta informaţiile abuzive sau ilegale publicate pe portal de către utilizatori.

Descrierea serviciilor
» Portalul Cuget Liber Romania oferă utilizatorilor servicii online, printre acestea numărându-se accesul la o comunitate online în cadrul căreia utilizatorii pot pune întrebări (la care pot primi răspunsuri), pot răspunde întrebărilor puse de alţi utilizatori sau pot conversa. Toate serviciile oferite prin intermediul portalului sunt subiectul acestui acord de utilizare. Portalul şi serviciile pot conţine şi publicitate sub toate formele posibile şi legale (bannere, casete, pagini de prezentare, inserturi publicitare în buletine electronice etc), deoarece publicitatea este necesara portalului pentru finanţarea serviciilor gratuite.
» Pentru a utiliza oricare dintre serviciile forumului Cuget Liber Romania, utilizatorul trebuie să dispună de echipamentele necesare (computer personal, echipamente de conectare etc), de o conexiune la reteaua Internet, precum şi de servicii puse la dispoziţie de un furnizor de Internet (ISP). Costurile aferente conectării şi utilizării conexiunii, precum şi răspunderea pentru folosirea serviciilor de reţea revin în totalitate fiecărui utilizator în parte. Cuget Liber Romania nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, compania MediaPascu nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii infomaţiilor publicate sau existente pe site-urile proprii. Ca utilizator, dvs. veţi folosi informaţiile furnizate de Cuget Liber Romania pe propria dvs. răspundere, iar în cazul unei daune generata de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate de forumul Cuget Liber Romania dvs. acceptaţi că nu veţi da în judecată compania.

Obligaţii la înregistrare
Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi complete despre persoana sa atunci când completează formularul de înregistrare pe portal, la crearea unui cont de membru pe portal şi la accesarea serviciilor. În cazul în care există suspiciunea că aceste informaţii nu sunt reale, administratorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorului respectiv la serviciile de pe portal. Restricţionarea accesului poate însemna ştergerea contului şi a tuturor informaţiilor pe care acesta le conţine, ştergerea opţiunilor definite şi înterzicerea accesului la toate serviciile. De asemenea, utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publica pe portal. MediaPascu nu are şi nu poate avea nici o responsabilitate juridica faţă de informaţiile publicate sau transmise pe Internet de utilizatorii portalului.

Contul de membru, parola şi securitatea datelor
După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul va primi un cont şi o parolă unice pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont şi a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, din orice motive, MediaPascu nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de eventualele consecinţe.
Utilizatorul trebuie să anunţe administratorul portalului de îndată ce a constatat sau suspectat o utilizare neautorizată a contului său. MediaPascu a luat toate măsurile care le stau la dispoziţie pentru a asigura securitatea portalului şi a informaţiilor de pe acesta. Totuşi, securitatea portalului nu poate fi garantată, motiv pentru care MediaPascu nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens.

Politica de confidenţialitate şi protecţia datelor
» MediaPascu este operator de date cu caracter personal şi respectă toate obligaţiile legale care îi revin în legatură cu prelucrarea de date personale.
» Prin transmiterea voluntară a oricaror date personale sau informaţii prin intermediul site-ului, utilizatorii îşi exprimă consimţământul pentru ca aceste date să fie colectate, înregistrate, stocate, procesate în bazele de date ale MediaPascu.
» MediaPascu respectă toate drepturile care sunt prevăzute în favoarea persoanelor vizate de prelucrările de date personale de către Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi anume: dreptul de acces la date, dreptul de informare, dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie.
» MediaPascu îşi rezervă dreptul de a folosi datele colectate pe acest portal de la utilizatorii săi pentru îmbunătăţirea serviciilor pe care le furnizează.
» MediaPascu îşi asigură utilizatorii că nu va oferi, vinde sau face publice datele lor personale (nume, adrese, numere de telefon etc) către terţi, decât în cazul în care acest lucru se face cu consimţământul utilizatorului sau este solicitat de către persoane îndreptăţite, în baza legilor în vigoare. De asemenea, MediaPascu îşi rezervă dreptul de a face publice date statistice deduse din analiza informaţiilor confidenţiale, pentru a arata profilul utilizatorilor săi şi îşi rezervă dreptul de a oferi utilizatorilor serviciile şi produsele unor furnizori terţi, bazându-se pe datele menţionate în înregistrări; asemenea oferte pot fi făcute de către proprietar sau de către administrator cu respectarea legislatiei în vigoare.
» MediaPascu se obligă să răspundă în mod prompt oricărei cereri legate de drepturile persoanei legate de protecţia datelor sale personale prin intermediul email-ului.

Securitatea datelor cu caracter personal
» MediaPascu certifică faptul că îndeplineste cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal;
» MediaPascu utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;
» Personalul MediaPascu este instruit în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
» Serverele pe care sunt stocate bazele de date cu caracter personal sunt actualizate din punct de vedere al aplicaţiilor software (sistem de operare şi aplicaţii);
» Serverele utilizate sunt securizate prin aplicaţii de firewall şi sunt monitorizate în mod continuu de personal calificat (administrator de sistem);
» Exista un log al acceselor pe aceste servere pentru a determina în mod clar cine şi când a accesat aceste servere;
» Aplicatiile de gestionare a bazelor de date sunt instalate pe servere speciale care nu pot fi accesibile prin intermediul Internetului.
» Atât pe statiile de lucru, cât şi pe servere sunt instalate programe antivirus şi antispyware actualizate cel puţin o dată pe zi.
» Serverele pe care se stochează bazele de date cu caracter personal sunt găzduite în condiţii de securitate într-un datacenter ce permite doar accesul personalului certificat şi autorizat.
» MediaPascu efectuează trimestrial o analiză a codului sursă al portalului Cuget Liber Romania pentru a determina dacă există potenţiale breşe de securitate.
» Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio formă terţelor persoane străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;

Obligaţiile utilizatorului
Utilizatorul este responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încarcă şi punerii la dispoziţie în mod public pe contul oferit de companie. Utilizatorul se obligă:
a) să nu încarce, posteze, difuzeze sau transmită orice conţinut pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin sau determinate de relaţii contractuale sau de încredere cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub incidenţa drepturilor intelectuale, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate;
b) să nu publice material cu drept de autor, dacă nu este el însuşi autorul sau dacă nu are permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
c) să nu publice materiale obscene, defaimatoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică;
d) să nu publice conţinut explicit sexual sau având conotaţie sexuală;
e) să nu publice materiale care conţin viruşi, viermi, cai troieni sau orice alte programe informatice cu intenţia de a altera, distruge sau afecta în orice mod informaţii sau sisteme informatice;
f) să nu promoveze sau furnizeze informaţii care să încurajeze încălcarea legislaţiei sau a bunelor moravuri;
MediaPascu poate impune utilizatorilor săi în orice moment anumite reguli de utilizare pentru oricare dintre serviciile sale. Prin introducerea unui material în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, bursa de securitate, baza de date cu firme, secţiunile de articole, ştiri şi noutăţi, îi garantaţi firmei MediaPascu dreptul continuu, irevocabil (incluzand drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scara internaţională sau de a-l incorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menţionate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici.
Cuget Liber Romania nu îşi asumă responsabilitatea pentru opiniile utilizatorilor despre restaurante, postate pe acest portal.

Drepturi de proprietate intelectuală
MediaPascu autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să descarce materiale de pe portal doar în scopuri personale şi pentru uz necomercial. Conţinutul portalului, textele, grafica, imaginile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Compilaţia (adică adunarea şi rearanjarea) conţinutului portalului este dreptul exclusiv al proprietarului şi administratorului, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialelor reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Utilizatorii nu au permisiunea de a vinde sau modifica materialele, de a le expune public, a le distribui sau a le folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.

Relaţia cu firmele care fac publicitate pe site-urile administrate
Corespondenţa, afacerile sau participarea la promoţii ale companiilor de publicitate postate pe portal, inclusiv plaţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea utilizatorului şi a entităţilor care furnizează respectivele bunuri sau servicii.
MediaPascu nu este răspunzător şi nu vor fi traşi la răspundere pentru nici o pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-urilor administrate. Prin agrearea termenilor prezentului regulament acordaţi dreptul administratorului de a vă trimite periodic email-uri cu informaţii sau oferte speciale.

Obligaţiile şi răspunderea proprietarului şi administratorului
» Portalul şi serviciile asociate sunt disponibile având aspectul, structura şi conţinutul decise de proprietar şi administrator. Utilizatorii pot face sugestii pentru ameliorarea portalului şi a serviciilor, dar MediaPascu nu se obligă să ţină cont de aceste sugestii.
» MediaPascu nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe servere din orice motive. De asemenea, MediaPascu nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe portal sau pe alte site-uri aflate în proprietate.
» Utilizatorii vor folosi informaţiile existente pe portal pe propria răspundere, iar MediaPascu nu poate fi făcuta răspunzătoare de daune cauzate de folosirea sau nefolosirea de către utilizator a informaţiilor de pe portal.
» MediaPascu nu garantează credibilitatea, acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor publicate de către utilizatori şi nu girează în nici un fel părerile exprimate de către utilizatori.
» MediaPascu nu isi asuma nici o responsabilitate în cazul în care serviciile nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. » În cazul serviciilor plătite, pentru perioada în care serviciul a fost inaccesibil pentru utilizator din motive care ţin de portal, administratorul se obligă să prelungească perioada de utilizare a serviciului cu o durată egală cu cea în care serviciul nu a fost disponibil.
» Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, MediaPascu nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce pretinde a fi. În eventualitatea unei dispute între utilizatori, MediaPascu este absolvita de orice răspundere sau despăgubire directă sau indirectă, de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluita sau nu, ivită în vreun mod care are legatură cu disputele.
» Deoarece informaţiile publicate de către utilizatori pe portal pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte sau pot conţine inexactităţi sau erori, iar MediaPascu nu are obligaţia legala de a verifica aceste informaţii, aceştia nu garantează veridicitatea, exactitatea, buna credinţa ori caracterul complet ale acestor informaţii.
» MediaPascu nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale, în cazul ştergerii, pierderii sau imposibilităţii de a stoca informaţii din orice motive tehnice care pot apărea din cauze interne sau externe.
» MediaPascu nu îşi asuma nici o responsabilitate fata de furnizarea unor informatii incorecte, incomplete sau neactualizate pe site-urile sale sau fata de intarzierile care pot aparea.
» MediaPascu nu oferă nici o garanţie utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor forumului Cuget Liber Romania, corectitudinea informaţiilor publicate sau securitatea serviciilor sale. De asemenea, MediaPascu nu ofera nici o garanţie în cazul oricăror consecinţe care pot apărea, cauzate de nefuncţionarea serviciilor, întârzierea informaţiilor sau securitatea aplicaţiilor sale.
» MediaPascu îşi rezervă dreptul de a modifica sistemul Cuget Liber Romania fără notificarea prealabilă a utilizatorilor acestuia.
» Cuget Liber Romania nu îşi asumă responsabilitatea pentru opiniile utilizatorilor despre calitatea diverselor servicii, produse, şi/sau orice alte aprecieri postate pe acest portal, în legatură cu diverse entităţi cu sau fără personalitate juridică, ce desfăşoară aceste activităţi, în masura în care postările utilizatorilor nu se află în vreuna din situaţiile stipulate la Obligaţiile Utilizatorului.

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii
Site-ul Cuget Liber Romania poate furniza, sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte surse de informare. Deoarece MediaPascu nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, utilizatorul ia la cunoştinţă şi este de acord ca aceştia nu sunt responsabili de disponibilitatea acestor site-uri şi nu garantează şi nu sunt responsabili pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe aceste site-uri sau surse de informare. Mai mult, utilizatorul recunoaşte şi este de acord că MediaPascu nu va fi responsabila sau pasibila de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau surse.

Sugestii pentru utilizarea serviciilor Pentru a putea naviga fără probleme în paginile acestui site, vă sugerăm: - să folosiţi o rezoluţie de minim 1366x768 pixeli pe desktop sau laptop şi de minim 360x640 pixeli pe dispozitivele mobile şi adâncime de culoare de minim 16 biti; - să permiteţi browser-ului dumneavoastră să accepte cookie-uri; cookie-urile pe care le descărcaţi de pe acest site sunt citite doar în paginile acestui site şi nu conţin informaţii din care să poată fi trase concluzii privind preferinţele, opţiunile sau comportamentul dumneavoastră online.

Încheierea acordului
MediaPascu îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condiţiile menţionate mai sus.
Cu multumiri "ADMIN".
...